Forsythia Kumson 1g 4-30-2016 11-09-45 PM 2955×2224

Forsythia viridissima 'Kumson'

  • Common Name:
  • Height:
  • Spread:
  • Type:
  • Zone: